लाखारा कपट चलायो रे | Lakhara kapat chalayo re

तर्ज:

लाखारा कपट चलायो रे2
किरण गोखर रो चूडलो पेन्यो, दो दिन चाल्यो रे
लाखारा सासूजी लडेगा ,लाखारा सुसरजी लडेगा रे
महला में सिरदार लडेगा , कांई कंरुगी मै

लाखारा कपट चलायो रे…

(इसी तरह परिवार के सभी सदस्यो का नाम लेवे)

इस पेज को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *