मेहंदी राचणी रो | Mehandi rachni ro

तर्ज:

मेहंदी राचणी रो पेड़ लगा दो रसिया
मेहंदी राचणी रो2

– 1 –

चूनडी तो लाल म्हारा वीराजी लाया
कोई मेहंदी रो पेड़ ना लगायो रसिया
मेहंदी राचणी रो

– 2 –

मेहंदी रा पान तो जिठाणीजी ने पीस्यां
कोई सखी सहेलियां मिल मांडया म्हारा हाथ
मेहंदी राचणी रो

– 3 –

हिवडा रा हार म्हारा प्यारा बालमजी
कोई हाथ री मेहंदी रंग लाई म्हारा राजा।
मेहंदी राचणी रो

इस पेज को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *